logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Uitnodiging Extra ALV 30 juni 2017

Geplaatst op 21-06-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Rik Hofman

 WVSlogo2

 

Aalsmeer, 21 juni 2017

Beste leden,

 

Onderstaand een herziene kennisgeving voor de extra ALV van 30 juni 2017.

Op verzoek van een 17-tal leden zijn de agendapunten 9, 10 en 11 toegevoegd.

 

Herziene kennisgeving Extra Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur van de WV Schiphol nodigt hierbij alle ere-leden, leden, junior-deelnemers en begunstigers uit voor de 69ste Algemene Ledenvergadering (volgens artikel 15 en artikel 17 van de Statuten) te houden op vrijdag 30 juni om 20.15 uur in het clubhuis ’t Kombuis, Uiterweg 263, 1431 AH Aalsmeer

De reeds eerder toegezonden “Vooraankondiging extra ALV” en deze agenda zijn eveneens op de site van de vereniging in te zien.

 

Alle stukken van de extra ALV zijn via deze link in te zien.

 

Agenda

 

1.    Opening

2.    Ingekomen stukken

3.    Inleiding

4.    Toelichting voorstel “Betaling aan leden”

5.    Benoeming leden van het stembureau (volgens Statuten artikel 21.1)

6.    Toelichting op het stembiljet

7.    Stemming

8.    Bekendmaking uitslag 1e stemming door de voorzitter

9.    Toelichting “gaan wij leden betalen voor hun werkzaamheden/ vrijwilligerswerk”
       (toelichting door Rob Deijs / Harro van de Vosse)

10.   Stemming 2e ronde

11.   Bekendmaking uitslag 2e stemming door de voorzitter

12.   Rondvraag

13.   Sluiting


 

Wij hopen u op de vergadering te mogen begroeten,

 

met vriendelijke groet, namens het bestuur.

 

Rik Hofman

Secretaris