logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief juli 2019

Geplaatst op 30-06-2019  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Rik Hofman

 

Beste leden,

Ook deze maand weer een nieuwsbrief van het bestuur. We publiceren deze nieuwsbrieven ook op onze website www.wvschiphol.nl
Daar is nog veel meer leuke en nuttige informatie te halen. We horen het graag als je iets mist of zelf iets wilt laten weten via een volgende nieuwsbrief of via de website.

Veel leesplezier!

Van de voorzitter

Wachten is een schone zaak, toch? Voor de start op de grote plas, de prijsuitreiking, de BBQ, de friet of het ijs of gewoon een lekkere zonnige zomer? Wijsgeren zeggen, die begint 1 juli dus nog even je boot checken op lekkage, stormschade en of hij nog steeds goed aangemeerd ligt. Dat die 1 juli niet hard is blijkt wel uit de afgelopen week. Voorspellen is toch een kunst…!

Het wisselende weer deed geen afbreuk aan de 3- en 6 uurs en zonovergoten afsluitende BBQ, met zo’n 100 deelnemers. Het viel me op dat er een grote diversiteit aan leden in alle leeftijden aanwezig was. Weer een geslaagd WVS-event rijker! Iets verderop in deze nieuwsbrief vind je een verslagje en een link naar de uitslagen.

Marjo is inmiddels actief betrokken bij bestuur issues en zal ons verrassen met haar frisse kijk op communicatie. Daarnaast zien wij graag belangstellenden ter ondersteuning van onze penningmeester Gert Jan. Spreek ons even aan om meer te weten.

Een ander onderwerp is viervoeters op het WVS terrein. Onlangs hebben leden hinder ondervonden van een loslopende hond op de haven. Wij benadrukken nogmaals dat onze geliefde viervoeters welkom zijn echter uitsluitend aangelijnd en onder appel (zie havenreglement). Tevens dient verontreiniging door de viervoeter direct door de begeleider van de hond te worden opgeruimd! WVS sluit daarbij aan bij de in Aalsmeer geldende APV ten aanzien van het loslopen en verontreiniging door honden. Bestuur zal eigenaren hierop aanspreken en zo nodig, in het uiterste geval, maatregelen nemen. Laten we vooral genieten van onze mooie havenfaciliteit!

KLM100 deelname? Wij bereiden onze deelname aan de KLM100 Experience dagen in de periode 5 tot 13 oktober voor. Binnenkort zullen wij inventariseren wie van onze leden WVS daarbij wil vertegenwoordigen en promoten.    

Wij kijken ook weer uit naar onze volgende verenigingsactiviteit, de Teamdag op 14 juli as. Genoteerd? Doe gezellig mee en test je kennis tijdens het droge en natte deel van deze middag. Tot dan!

Carel de Bruijn

Uit de financiele hoek:  

Penningmeester Gert Jan van Hilten heeft op 28 mei een voorlichting gegeven over de financiën van de WVS. Hierbij heeft hij de opbouw van de financiële jaarstukken toegelicht en is er met de kleine groep geïnteresseerden over de financiële structuur van de vereniging gepraat. Het was volgens de aanwezigen een goede en interessante avond, en zoals één van hen het verwoordde: “je kunt alleen maar grote waardering hebben dat de penningmeester de moeite heeft gedaan deze avond te beleggen, hij krijgt een pluim”.

Gert Jan van Hilten

Onze havencommissaris meldt:

De storm en de vele regenval van afgelopen tijd heeft op onze haven niet veel schade veroorzaakt. Een afgebroken meerpaal en wat verwaaide dekzeilen was de enige overlast.

Het aanbod van de Brandweer Aalsmeer om op de schepen van de WVS een veiligheidsinspectie te verzorgen op zaterdag 22 juni is afgelast wegens te weinig aanmeldingen. Erg jammer, een gratis controle en eventueel advies zou toch bevorderlijk zijn voor de veiligheid in het schip. Daarom wordt geprobeerd om samen met een collega watersportvereniging of jachthaven aan de Uiterweg nogmaals deze gelegenheid te scheppen. We komen erop terug.

Aan het begin van het vaarseizoen hebben we de beide afvalcontainers hard nodig voor alle verpakkingen  van nieuw aangeschafte spullen en voor de van boord verwijderde oude spullen. Ze puilden er van uit!
Gelukkig worden ze wekelijks geleegd (à €50 per container). Op jaarbasis kost dat tussen de € 4500 en € 5000. Als iedereen zijn verpakkingsmiddelen zelf afvoert heeft dat 2 voordelen: de containers puilen niet meer uit en het bespaart de WVS kosten. Oude antifouling, verfblikken en kwasten horen trouwens niet in onze containers, breng die zelf naar de milieustraat van je woonplaats.

Medio juni beginnen de eerste voorbereidingen voor het najaar hellingschema. Allen die het afgelopen jaar hun schip op de wal stonden worden automatisch weer uitgenodigd. Met vertrek en nieuwe schepen erbij is het passen en meten of alles de juiste bok en plek kan krijgen. Met de planning proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met de wachttijd tot jouw schip aan de beurt is. In het najaar met het aftuigen van zeilboten en schoonspuiten van een schip altijd lastig aangezien dit vooraf niet in tijd te bepalen is. Hopelijk kan iedereen zich vinden in de planning die eind juli gepresenteerd wordt.
Wil je meedoen als vrijwilliger bij het hellingteam: meld je dan aan via nevah.[antispam].@wvschiphol.nl.

Het team ‘parkeerterrein’ is nu bezig met een bouwbestek en bedrijven zoeken die heiwerk, infra en betonwerk kunnen doen. In het voorjaar gaan we hoogstwaarschijnlijk vroeger de schepen in het water laten om als het weer het toelaat vroeg in maart het terrein leeg te hebben voor het eerste deel van de vernieuwing. Het maken van een planning is een forse uitdaging. Dit alles met het bijbehorende budget zal in de najaar ALV uitvoerig gepresenteerd worden.

Hans Schreuder

Zeilen

6-uurs van de Westeinder 2019

Zaterdagochtend 15 juni begon met zwaar bewolkt weer en heel veel regen. De verwachtingen waren echter gunstig. En dat bleek ook toen rond half tien de bewolking wat begon te breken en de regen overging in motregen. En zo waar, vanaf de start om tien uur was het droog en stond er een mooie W-WNW wind met een knoop of 8. Uitstekende zeilcondities.

24 boten startten precies om tien uur om baan “WEST” te zeilen gedurende zes uur.  Starten midden op de plas, dan eerst de gele driehoek stuurboord ronden en op weg naar boei 1 die vlak voor het Vossengat lag. Rechtsom er omheen en op weg naar boei 2 tussen Kalslagen en Leimuiden lag tegen de snelvaarbaan aan. Daarna volgende een kruisrak naar boei 3 die bij het Wijde Gat was neergelegd. En daar vandaan natuurlijk weer naar boei 1.

Al heel snel verspreidde het veld zich. Elke doorkomst bij een boei werd genoteerd door de tellers die bij elke boei positie hadden genomen. De rescues hielden alles scherp in de gaten.
Om vier uur was het afgelopen en ging de wedstrijdleider snel achter de laptop om de uitslagen te berekenen. Kijk op https://www.wvschiphol.nl/nieuws/uitslag-6-uurs-2019  voor het resultaat.

Nico Koudijzer

Bar en evenementen

Op 15 juni werd de 6- en 3 uurs van de Westeinder weer gezeild, gevolgd door een drukbezochte BBQ bij de WVS.

Mooi zeilweer, na de regen toch zonneschijn, wind tot 1 uur voor het einde heerlijk, veel belangstelling voor de BBQ nieuwe stijl! Vers gesneden frietjes van de frietkraam, heerlijk Italiaans schepijs en super goede BBQ’ers zorgden voor een smakelijke maaltijd. Deze BBQ werd voor een groot deel gesponsord, frietkraam van Zeilmakerij Aalsmeer en ijs werd aangeboden door Ed Kriek Optiek en v.d.Schilden Lingerie!

Fijn dat de opkomst weer zo groot was, hopelijk komen jullie ook allemaal meedoen op 14 juli?

In september hebben wij na de onderlinge wedstrijden ook nog de “traditionele” BBQ in de planning! Na de teamdag kun je je daarvoor aanmelden via de website.
Inschrijving voor 14 juli kan al via de site https://www.wvschiphol.nl/inschrijving-wvs-teamdag   

Sonja Moll