logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Kennisgeving ALV 2019

Geplaatst op 29-03-2019  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Rik Hofman

 

Kennisgeving Algemene Leden Vergadering 12 april 2019

 

Het bestuur van de WV Schiphol nodigt hierbij al haar (ere)leden, junior-deelnemers en
begunstigers uit voor de 71ste Algemene (Leden) Vergadering.

De ALV is vrijdag 12 april 2019, start 20.15 uur bij de Buurtvereniging “Het Dijkhuis”
Aalsmeerderdijk 77, 1438 AT Oude Meer. Parkeerplaats is aanwezig. (Let op niet bij WVS!)

  hetdijkhuis

 

Alle stukken voor de vergadering zijn beschikbaar onderaan deze pagina.

 

Agenda

 1. Opening

 2. Ingekomen stukken

 3. Mededelingen bestuur

 4. Notulen 70ste ALV 2018, gehouden op 6 april 2018

 5. Jaarverslag secretaris 2018

 6. Jaarverslagen 2018 van de commissarissen
  - Bar & Evenementen
  - Zeilen: Wedstrijden, Volwassenen instructie, Jeugdzeilen en Vloot
  - Haven

 7. Jaarverslag penningmeester 2018
  - Toelichting op het financiële verslag 2018
  - Balans van de vereniging per 31 december 2018
  - Staat van baten en lasten van de Vereniging, Haven en Zeilen 2018
  - Verslag Kascommissie en decharge verklaring bestuur

 8. Samenstelling van het bestuur Aftredend conform de Statuten artikel 12 en Huishoudelijk Reglement artikel 17 zijn:
  - Secretaris Rik Hofman herkiesbaar
  - 1e Penningmeester Gert Jan van Hilten herkiesbaar
  - 2e penningmeester Ankie Kamphuis treedt tussentijds af
  - Zeilcommissaris Paul Bentlage van interim naar benoeming

  Vacatures

  - 2e penningmeester
  - PR & Communicatie

 9. Samenstelling van de Kascommissie
  Bert Overkamp treedt volgens artikel 16.1 van de Statuten af.
  Als gevolg van het feit dat Rob Deijs zich teruggetrokken heeft uit de kascommissie zijn er thans twee vacatures lid kascommissie.

 10. Huldiging van de kampioenen en winnaars

 11. Verslag Commissie van Advies

 12. Plannen voor het nieuwe verenigingsjaar 2019
  - Bar en evenementen
  - Zeilen
  - Haven > speciale gast tbv agenda punt 13
  - Bestuur > opzet ALV gaat wijzigen

 13. Vernieuwing Parkeerterrein
  – presentatie en besluitvorming

 14. Begroting van de vereniging voor 2019

 15. Rondvraag**

 16. Sluiting, napraat met drankje

  ** Ter voorbereiding van de ALV dienen vragen voor de rondvraag uiterlijk 8 april te worden ingediend bij de secretaris via siraterces.[antispam].@wvschiphol.nl

  Ook aanmelding voor een van de vacatures zien wij graag bij een bestuurslid of per mail via siraterces.[antispam].@wvschiphol.nl

 

Rik Hofman
Secretaris

Alle stukken voor de ALV van vrijdag 12 april 2019 start om 20u15 in 'Het Dijkhuis'

2019-alv-jaarverslag-secretaris-2018.pdf

2019-alv-jaarverslag-financieel-2018.pdf

2019-alv-jaarverslag-haven-2018.pdf

2019-alv-jaarverslag-zeilen-2018.pdf

2019-alv-presentatie-parkeerterrein-12-april.pdf

Onderstaand het verslag van de ALV van vrijdag 12 april 2019

2019-alv-verslag-vergadering-12-april-2019.pdf