logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Extra website nieuws - mei 2018

Geplaatst op 21-05-2018  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Rik Hofman

WVSlogo

 

 

                   Watersportvereniging Schiphol

 


Extra website nieuws - mei 2018                                                         

 

De AVG (=Algemene Verordening Gegevensbescherming) treedt in werking per 25 mei a.s..

Ook wij als vereniging (WV Schiphol) willen graag voldoen aan deze wet.

Er is veel in de media geschreven over dit onderwerp en soms was het bos door de bomen niet meer zichtbaar.

Ook met de CvA (Commissie van Advies) is overleg geweest over de aanpak.

 

De volgende maatregelen zijn genomen om te voldoen aan de wet:

 

Opstellen van een Verwerkingsovereenkomst met DISPI
DISPI verzorgt de uitvoering en onderhoud van het E-Captain systeem waarin al onze verenigingsgegevens, dus ook jou gegevens m.b.t. het lidmaatschap e.d. staan vermeld.
Ook de gehele administratie wordt in het E-Captain systeem verwerkt.
De overeenkomst met DISPI is noodzakelijk omdat ook zij de AVG dienen uit te voeren.
 
Aanmeldingsformulier WV Schiphol voor nieuwe leden
Aanpassing van het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden. In dit formulier wordt expliciet gevraagd akkoord te gaan met de verwerking van de persoonsgegevens onder toepassing van de AVG wetgeving.
 
Opstellen van een “Privacy Verklaring”
In deze verklaring kan je als lid precies lezen welke gegevens worden vastgelegd en welke verplichtingen wij als vereniging hebben t.o.v. het lid.
Ook staat in deze verklaring vermeldt wat je als lid kan doen als je het met deze verklaring of met de door de WVS vastgelegde gegevens oneens bent.
Deze Privacy Verklaring is op de site van de vereniging terug te vinden onder “Over de WVS” en vervolgens onder “Statuten en reglementen”.

 

Mochten er vragen zijn, stuur een mail aan de secretaris: siraterces.[antispam].@wvschiphol.nl

 

namens het bestuur

 

Rik Hofman

secretaris