logo-wvschiphol
 
 
 
 
 

Aankondiging Commissie van Advies (CvA)

Geplaatst op 18-01-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Arjen van Mil

 

In het Website Nieuws 15, 2017 staat een aankondiging voor de CvA vanuit het bestuur.
De CvA, bestaande uit de leden Paul van den Boogaard, Judith Boot, Marjo Broertjes, Paul Frantsen,
Remy Kok en Arjen van Mil, is van start gegaan in augustus 2017.


Afgesproken is dat de commissie zelfstandig de communicatie naar de leden zal verzorgen zodat
maximale transparantie en onafhankelijkheid wordt bereikt.

Het doel van de commissie:
De CvA is in het leven geroepen om complexe en gevoelige vraagstukken te onderzoeken en zowel het
bestuur als de Algemene Ledenvergadering (ALV) te adviseren.
De CvA zal vraagstukken zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen, de verschillende invalshoeken
belichten en haar advies uitbrengen. De CvA ziet ook een rol als intermediair tussen bestuur en leden
voor vraagstukken indien het contact tussen bestuur en lid/leden niet tot een bevredigende oplossing
heeft geleid.
Iedere adviesvraag aan de CvA wordt getoetst op grond van de doelstelling van de CvA, waarna
gezamenlijk de specifieke vraagstelling wordt geformuleerd.
Uiteraard kan de CvA ook op eigen initiatief projecten oppakken die verband houden met de lange
termijn doelstellingen van de vereniging.

Het eerste onderwerp dat behandeld is gaat over het vraagstuk: ”wel of geen financiële vergoeding
geven voor werkzaamheden verricht door verenigingsleden”. Men kan het document hier bekijken.

Volgende onderwerp is “privacy”. Welke gegevens mag de WVS bewaren en hoe lang. De WVS zal moeten voldoen aan de nieuwe 'Privacy wet' die in Mei van kracht wordt.

 


Leden CvA:

Marjo Broertjes Judith Boot Paul Frantsen Paul vd Boogaard Remy Kok Arjen van Mil
Marjo judith paulf paulb Remy Arjen